Enkelte ganger, og kanskje spesielt i store byer, kan størrelsen på depositumet på ditt leieobjekt være en utfordring. Årsaken til det er naturligvis de høye leiekostnadene og hvis utleier da krever 3-4 måneders depositum kan det fort bli vanskelig for mange å skaffe penger til dette. Det er heller ikke bestandig at mor og far har muligheten til å stille opp her og med mindre man har lagt av penger til dette så kan det altså bli vrient for noen enhver.

Løsningen for mange blir derfor å søke om lån til dette formålet, og med mindre det blir snakk om store beløp burde dette være forholdsvis uproblematisk. Det har vært skrevet og debattert mye omkring dette om lån uten sikkerhet er et problem i Norge, men smaken er vel som på de fleste andre områder også der delt.

Uansett hva du tenker å gjøre så er dette i alle fall en løsning som kan la seg gjøre. Du kan også kontakte banken din for å høre om de kan være behjelpelig med dette. Kanskje kan et privatlån være et alternativ, men i så fall anbefaler vi i alle fall at du setter opp en skikkelig kontrakt som underskrives i vitners nærvær og som kopieres opp i flere eksemplarer. Penger har en tendens til å få frem det verste i folk, og selv om det er venner og familie vet man aldri helt hva som kan skje.