Som leieboer kan det være greit å vite at du har en sterk støttespiller i ryggen og et medlemsskap i Leieboerforeningen kan være et smart trekk i så måte.

Medlemsfordeler

Ved å bli medlem av Leieboerforeningen kan du nytte god av en rekke medlemsfordeler, og blant annet gir det deg full tilgang til foreningens nettsider, og der kan man blant annet laste ned gratis håndbøker, leiekontrakter faktaark og mye mer.

I tillegg til dette får du også kostnadsfri juridisk rådgivning og saksbehandling, og denne saksbehandlingen foregår elektronisk. Hver måned får man også tilsendt nyhetsbrev på mail som inneholder nyttige artikler og informasjon som du kan fordype deg i. Er du ikke registrert med e-post vil du få 2-3 slike infobrev i postkassen pr. år.

Organisasjonen jobber altså for at du som leiebor skal få bedre forhold og at leiemarkedet skal bli mer velfungerende, og foreningens juridiske medarbeidere har stor kompetanse og kunnskap om husleierett – foreningen har dessuten en advokat og en advokatfullmektig i en egen avdeling.

Leieboerforeningen behandler årlig mer enn 2.000 henvendelser fra medlemmene, og her snakker man om alt fra rådgivning til kursing/undervisning og prosessoppdrag i domstolene. Kometansen til foreningen bil derfor bidra til at leieforholdene som medlemmene er underlagt blir bedret.