Det er mange som er usikre på hvilke skatteregler som gjelder når man leier ut en boenhet til en leieboer, og i denne artikkelen skal vi på enklest mulig måte forsøke å forklare det.

Å leie ut en boenhet kan være en kjærkommen ekstrainntekt for de som har muligheten til det, men det er viktig at man er klar over hvilke skatteregler som gjelder.

Kan være skattefritt

Eier du en bolig og har muligheten til å leie ut vil inntektene av dette være skattefrie hvis du som eier bruker minst halvparten av boligen til eget bruk. Denne halvparten regnes etter utleieverdien. Det betyr at utleieverdien av den delen av boligen som du bruker må være minst like høy som den delen av boligen som du leier ut. Det er altså ikke selve arealet som gjelder i denne beregningen. Du kan derfor ikke bosette deg i den delen av huset som har den laveste utleieverdien for å få skattefritak.

Det er også skattefritt å leie ut hvis hele eller en større del av boligen din blir utleid for inntil 20.00 kroner i løpet av inntektsåret. Her kommer vi inn på det vi snakket om i forrige avsnitt. Hvis du bor i den delen av boligen som har minst utleieverdi, vil det du får i inntekter på dette være skattefritt så lenge inntektene fra dette ikke overstiger 20.000 kroner i løpet av inntektsåret. Får du større inntekter enn dette skal det skattes.

Utleieverdien er altså den normale utleieverdien på det frie markedet

Tomannsbolig

Utleieinntekter fra en tomannsbolig vil være skattefrie hvis man som eier bruker minimum 50% av tomannsboligen til egen bruk, og som i eksemplene ovenfor regnes dette etter utleieverdien.

Man har også her muligheten til å få skattefrie inntekter på leieinntektene hvis man leier ut en større del av boligen (regnet etter utleieverdien), men kun inntil 20.000 kroner i inntektsåret. Hvis man i slike tilfeller får inntekter på mer enn 20.000 kroner skal det skattes av disse.

Beskatning av leieinntekter fra flermannsbolig

Det skal bestandig skattes av leieinntekter fra såkalt flermannsbolig. En flermannsbolig har som regel tre eller flere boenheter. Har man for eksempel en bygning med to leiligheter og en hybel, hvor man selv bor i den ene leiligheten, regnes dette for flermannsbolig. Det skal skattes av disse inntektene selv om man bruker minst halvparten til eget bruk, regnet etter utleieverdi.