Det er bestandig smart for utleier å ha en utkastelsesklausul i leiekontrakten, for i de tilfellene hvor leietaker ikke betaler og man ikke har en slik klausul, eller kanskje ikke en kontrakt i det hele tatt, kan man se fram til en langvarig prosess.

Det er viktig å ha en kontrakt når man får en leietaker inn i boligen, og det er enda viktigere at denne kontrakten er vanntett. Å ikke sikre seg med en utkastelsesklausul kan vise seg å være veldig uheldig når innbetalingene slutter å komme.

Ingen penger og heller ingen utkastelsesklausul

I de tilfellene hvor man kanskje ikke har en kontrakt eller har en kontrakt som er uten en utkastelsesklausul, og man samtidig har en leieboer som ikke betaler husleien sin må man i større grad støtte seg til tvangsfullbyrdelseslovens paragrafer for vesentlig mislighold for å få hevet leiekontrakten. Først når dette er i orden kan man iverksette en utkastelse, men dette er ingen enkel prosess.

I følge denne lovteksten står det at en utkastelse kan gjennomføres uten at man behøver å gå til søksmål så lenge det er helt åpenbare forhold som gjør at huseier har adgang til å heve leiekontrakten, står det å lese på Juss.info.

Vesentlig mislighold må foreligge

I leieforhold som det som er skissert ovenfor og hvor manglende innbetalinger er et tilbakevendene problem, er det altså et vesentlig mislighold som må til før man kan få hevet leiekontrakten. Et vesentlig mislighold vil derfor ikke bare være sene innbetalinger i form av dager eller noen uker, men her snakker vi om at leietaker ikke har betalt husleien over en periode på 3-4 måneder, og da er man også nødt til å ha sendt purringer til vedkommende. Dette illustrere derfor på en meget god og tydelig måte hvor viktig det er med en utkastelsesklausul i kontrakten.

I stedet for å erge seg over en leietaker som ikke betaler og som du må purre og purre på, kan du heller lene deg tilbake på lovverket og få saken ut av verden så fort som mulig. Man kan derfor heller bruke tiden på noe annet, som oppussing på hus, avslapping eller kanskje en runde hvor man ser på økonomien og gjennomfører en refinansiering uten sikkerhet – eksempelvis.

Hva om man har en slik klausul?

Hvis man har en klausul i kontrakten som åpner for utkastelse, kan man allikevel gjennomføre en utkastelse selv om leietaker betaler for sent, men allikevel innenfor den 14 dager lange varslingsfristen. Hvis man til stadighet må sende varsler om utkastelse som følge av for sene betalinger, kan dette til slutt anses som et vesentlig mislighold av leiekontrakten, og leietakeren vil kunne bli kastet ut selv om purrefristen overholdes.

Som i alle andre slike saker må man sende varsler om oppheving av kontrakt samt en begjæring til namsmannen. Skjemaene for dette finner du under artikkelen.

Varsel om begjæring om fravikelse

Begjæring om fravikelse